PDF Drukuj Email

 

USŁUGI SERWISOWANIA:

-DRZWI , OKIEN I BRAM PRZECIWPOŻAROWYCH,

- DRZWI EWAKUACYJNYCH,

-OKIEN I DRZWI ALUMINIOWYCH , DREWNIANYCH , PCV I STALOWYCH

 

Wychodząc naprzeciw bieżącym wymaganiom z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych, (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719; Rozdział 1 "Przepisy ogólne" § 3, pkt.2), jak również bezpieczeństwa obsługi i użytkowania urządzeń przeciwpożarowych i przemysłowych przedstawiamy Państwu ofertę na wykonywanie przeglądów okresowych, techniczno-konserwacyjnych okien, drzwi i bram.

Usługa przeglądu okresowego obejmuje przegląd techniczny drzwi, okien, bram, regulację oraz konserwację urządzeń, co pozwoli na bezpieczne użytkowanie zgodnie z powyższym rozporządzeniem.

Systematyczne wykonywanie przeglądów zapewni długotrwałą żywotność stolarki, właściwe działanie w przypadku wystąpienia pożaru, oraz zmniejszy ryzyko występowania usterek czy awarii.

Po każdym przeglądzie sporządzany jest protokół, który zawiera opis stanu technicznego urządzenia (drzwi, okien, bram), wykaz usterek, zalecenia z zakresu napraw, ewentualnie wymiany części, koniecznych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania, jak i ich koszty.

Poddawanie drzwi, okien i bram okresowym przeglądom techniczno- konserwacyjnym w niektórych przypadkach pozwoli na przedłużenie praw wynikających z udzielonych gwarancji w uzgodnieniu z ich producentem.

 

Wykonujemy:

- przeglądy serwisowe okresowe techniczno-konserwacyjne drzwi i okien przeciwpożarowych

- przeglądy serwisowe okresowe techniczno-konserwacyjne bram przeciwpożarowych,

- przeglądy serwisowe okresowe techniczno-konserwacyjne bram przemysłowych,

- przeglądy serwisowe okresowe techniczno-konserwacyjne drzwi okien drewnianych i PCV,

- przeglądy serwisowe okresowe techniczno-konserwacyjne drzwi, okien stalowych, aluminiowych.

 

Usługi serwisowe realizowane są przez wykwalifikowany zespół, który uzyskał certyfikaty na autoryzację z zakresu serwisowania w/w urządzeń.

 

Usługi świadczymy na terenie województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, lubuskiego.

 

Dla każdego klienta przygotujemy ofertę dopasowaną do jego indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem optymalnych rozwiązań.

 

UWAGA!!!

Odpowiedzialność za utrzymanie urządzeń przeciwpożarowych w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej spoczywa na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych - Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719; Rozdział 2 "Czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej" § 4, pkt. 2 )

  Professional joomla templates

Realizacje